Rimte DNA

I 2009 bidrog Rimte.dk med indsamling af DNA-prøver fra danske rimtebestande til forskningsbrug.

D. 25. januar 2016 skriver Fiskeatlas følgende på deres Facebook side:

Danske rimter grundigt undersøgt

Så har den noget oversete danske fisk rimten endeligt fået noget opmærksomhed. Denne vandrende ferskvands/brakvandsfisk har længe stået i skyggen af ørred og laks, når forskerne har prioriteret tid og penge, men nu har vi bl.a. takket være fiskeatlassets kortlægning fået et bedre overblik over de danske bestande.


Fiskeforskere og genetikere fra Københavns Universitet, med Mikkel Skovrind i spidsen, har nu kortlagt rimtens bestands-genetik, og påviser bl.a. at fiskene fra Køge Å og Tryggevælde Å er samme bestand, mens fiskene i Odense Å og Pøle Å er meget forskellige fra andre rimter. Studiet bekræfter også at rimterne i Gudenåen sandsynligvis stammer fra ulovlige udsætninger med fisk fra Rhinen.


Konklusionen er, at en rimte ikke bare er en rimte, men ligesom alle vore øvrige fisk fortjener at bliver behandlet med respekt og omhu, hvilket bl.a. sikres med fornuftig forvaltning af åer og fjorde.


Artiklen er OpenAcces og kan frit hentes på:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.1909/epdf

Nedenstående er teksten fra Rimte.dk under tiden hvor indsamlingen af Rimte DNA stod på:

Det er mig en usandsynlig stor glæde, at kunne meddele at indsamlingen af DNA fra danske rimter nu har båret frugt i form af de første spadestik til et speciale hvorunder DNA materialet fra rimterne skal tages i arbejde.

Det er mig en ære, at kunne bidrage til eventuel ny viden om disse, lidt upåagtede, skabninger som jeg holder så meget af.

Fra Henrik Carl, Statens Naturhistoriske museum og Fiskeatlas.dk har jeg modtaget følgende tekst:

“Efter flere års arbejde er det lykkedes Statens Naturhistoriske Museum, i samarbejde med bl.a. www.rimte.dk, at indsamle DNA-prøver fra et bredt udsnit af de danske rimtebestande. DNA’en er samlet ved hjælp af finneklip, hvor man inden genudsætningen tager en lille flig af den ene bugfinne og gemmer den i sprit. Når DNA’en er blevet ekstraheret og sekventeret, vil der i 2014 blive gennemført en række analyser, der forhåbentligt kan gøre os klogere på denne spændende art. I Danmark findes rimten i flere af vores større å-systemer som vandrebestande og desuden som stationære bestande i nogle søer. Et af de spørgsmål vi gerne vil svare på, er i hvor høj grad rimterne er i stand til at udveksle arvemateriale mellem bestandene. Det vil også være interessant at se om rimten, lige som mange andre ferskvandsfisk, er indvandret fra forskellige refugier til Øst- og Vestdanmark efter sidste istid. Arbejdet vil blive udført som del af et biologispeciale på Københavns Universitet, og kan forventes færdigt sidst i 2014.”

Indsamling af rimte DNA

For at kortlægge (ind)vandringsmønster og udbredelse skal der i årene fremover tages DNA prøver fra danske rimter.

Rimte.dk har naturligvis stor interesse i at se de eventuelle resultater et projekt som dette vil bringe.

Derfor deltager jeg i denne opgave og vil til stadighed forsøge at skaffe disse prøver fra danske rimter, såvel ved egen hånd som med frivillig hjælp fra rimtefiskere landet over.

DNA prøven tages ved at lave et finneklip og tage en skælprøve.

Finneklippet er lavet i fiskens venstre bugfinne og skællet tages et sted mellem rygfinne og sidelinje. fanger du en fisk hvor venstre bugfinne ser klippet ud hører jeg meget gerne om det!

Det er planen at der med tiden skal indsamles DNA materiale fra alle danske bestanden/lokaliteter.

Første december 2009
Vi er oppe på 78 prøver fra 6 forskellige lokaliteter.

Første juli 2009
Der er pt indsamlet ialt 72 DNA prøver fra 4 sjællandske lokaliteter.

Heraf er der indsamlet 49 DNA prøver fra rimter på gydetræk i Tryggevælde Å. I den forbindelse vil jeg gerne takke Jeppe og Lasse Højrup samt Ulrik Nielsen og Thoke Wistoft for hjælp til indsamling af DNA fra Tryggevælde Å rimter.

Derudover er der afsendt rør til modtagere på Sjælland, Sønderjylland og Midtjylland og jeg ser frem til at høre nærmere fra disse modtagere.