Rimte lokaliteter – Danmark

Jeg har i det følgende valgt at liste lokaliteter i Danmark hvor der med sikkerhed kan fiskes og fanges rimter.

Sjælland

Tryggevælde Å

Beliggende på Østsjælland med udløb syd for Køge. Tryggevælde Å danner hvert år rammen om gydetrækket for mange af de rimter der opholder sig i Køge bugt området. I foråret trækker de store opstrøms mod gydepladserne adskillige kilometer opstrøms. Størstedelen af rimterne opholder sig kun i åen for at gyde.

Tryggevælde Å har lagt vand til mange foregående Danmarks- og lineklasserekorder for rimte ligesom min egen personlige rekord stammer herfra.

Der kan købes dagkort til de nederste stræk af åen. Fiskeringen, SU og Køge Sportsfiskerforening har andre medlemsstræk.

Køge Å

Umiddelbart nord for Tryggevælde Å ligger Køge Å. Køge Å udmunder i Køge havn/Centrum og ligesom Tryggevælde Å huser Køge Å en betragtelig rimtebestand. Gennemsnitsvægten synes en smule lavere sammenlignet med Tryggevælde Å og bestanden er måske knap så massiv.

Det yderste stykke af i Køge midtby er offentligt tilgængeligt. Husk at der kun må bundmedefiskes i havnen!

Tude Å

Beliggende på vestsjælland. Udmunder ved Frølunde Fed.

Her gjorde jeg selv mine første erfaringer med rimterne. Åen er forholdsvis ukendt i rimte sammenhæng men fisk er der altså.

Åen er forbeholdt medlemmer af Korsør og Slagelse sportsfiskerforeninger.

Halleby Å

Beliggende på vestsjælland. Gennemstrømmer Tissø og udmunder lige nord for Reersø. Har både en stationær og en vandrende bestand.

Susåen

En fortræffelig rimte lokalitet beliggende på sydsjælland. Gennemstrømmer Tystrup-Bavelse søerne og udmunder i Næstved kanal i Næstved centrum. Der kan købes dagkort til enkelte stræk og fra “cementkanten” i Næstved centrum og nedstrøms er fiskeriet frit

Ringsted Å

I forbindelse med Susåen og den deler derfor rimtebestand med den. Fiskeriet er forholdsvis ukendt men fiskene er der.

Fyn

Odense Å

Fyns længste vandløb og den mest kendte og mest besøgte rimte lokalitet. Har sit udspring nordøst for Faaborg og udmunder i Odense fjord. Der kan købes dagkort til enkelte stræk.

Vindinge Å

Mindre vandløb på Fyns østside. Medlemskab af lokal sportsfiskeriforening kræves! Udmunder i Holckenhavn fjord. Herfra trækker rimterne ind i åen for at gyde

Jylland

Gudenåen

Fra denne prægtige å hørte jeg om de første rimtefangster tilbage i år 2000. Siden er bestanden vokset men der fiskes ikke så ofte specifikt efter rimterne som det f.eks. ses på Sjælland.

Jeg er overbevist om at Gudenåen med tiden har potentialet til at blive et super rimtevand.

Vidåen

Sønderjysk vandløb med rimtebestand. Rimterne i Vidåen opholder sig udelukkende i åens ferske vand og trækker ikke ud i Vesterhavet hvor saltindholdet er for højt for rimterne.

Det er fra Vidåen at jeg har hørt historier om sande rekordrimter. Jeg har endnu til gode at få dokumenteret et stabilt rimtefiskeri men har set fotos af enkelte fisk fra åen. Definitivt et vand med potentiale.