Sommerferie i Danmark – Husk fiskestangen! (Del II)

Sommeren er over os, og mange er allerede i gang med at holde ferie, og endnu flere kan glæde sig over, at ferien nærmer sig med hastige skridt. Som en konsekvens af Coved-19 pandemien vil ekstraordinært mange danskere holde deres ferie herhjemme. Denne artikelseries formål er at inspirere flere til at tage fiskegrejet med på sommerferien.

Der er mange børn der får deres første fiskeoplevelser på en sommerferie

I første del af artiklen kiggede vi på, hvor nemt det er at pakke en lille smule fiskegrej til ferien, uanset hvilken type ferie man tager på. Desuden gennemgik artiklen mulighederne for kystfiskeri efter havørred og fladfisk, havne- og molefiskeri samt put & take fiskeri.

I artiklen er der også links til overnatningsmuligheder i naturen i Danmark og til steder med gratis fiskeri.

Har du ikke læst første del af artiklen, kan du gøre det her

Oplevelser for hele familien

Er man på familieferie, så kan en fisketur være en lige så stor oplevelse som at besøge en actionpark eller lignende aktiviteter. Der er rige muligheder for at udforske naturen omkring én, når man er afsted, og bare det at fange en lille fisk kan være en stor ting.

Børn er nysgerrige så lad dem holde og undersøge fiskene. Fisker man på en havn eller på en mole, så kan man med stor fordel fiske med mindre kroge og derved fange forskellige mindre fiskearter. Tag et helt almindelig bundforfang og afmonter krogene. I løkkerne bindes en stump tyndere line, og i enderne af disse binder man en lille enkeltkrog for eksempel en størrelse 12.

Et almindeligt bundsnøreforfang kan let “bygges om” så det også kan fange små arter

Nu kan man pludselig fange mange af de små fisk, der lever ved stensætningerne ved havnene og som ikke kan bide over de store kroge, der er tiltænkt fladfisk og torsk. Med denne fremgangsmåde har man pludselig adgang til en ”ny” verden af fangstmuligheder. Der kan fanges kutlinger, havkarusser, ålekvabber, savgylter og mange flere. Savgylten er meget almindelig og er med dens flotte farvetegninger en sjov fangst.

Savgylten er en almindelig fisk herhjemme, selvom den har noget “tropisk” over sig

Grejfirmaet ABU Garcia har i år lanceret en sjov fiskekonkurrence for børn og unge mellem tre og fjorten år. De har lavet et Challengekort med ni forskellige fiskearter, og dette kort kan man hente gratis hos sin lokale grejhandler. Når man fanger en fisk, tager man et foto af fisken og viser billedet hos grejhandleren. Den venlige grejhandler stempler dit kort og udleverer et gratis stykke endeagn fra ABU Garcia for dit første stempel.

ABU Garcia har introduceret en sjov fiskekonkurrence for børn i sommeren 2020

Hvis man får hele kortet fyldt med stempler, det vil sige at man fanger de ni fiskearter, så vinder man et splinternyt fiskehjul! På nedenstående link kan du læse meget mere om konkurrencen (der løber frem til 31. august), få gode fisketips og se andre børns flotte fangster.

http://www.fiskechallenge.dk/

Sø- og mosefiskeri

Selv i de mindste vandhuller er der mulighed for at fange fisk, og mange starter deres lystfiskerkarriere med at fange skaller og aborrer i en lille sø. Der er mange små søer i Danmark, hvor man kan fiske efter en masse forskellige fiskearter. Husk altid at undersøge om du må fiske i den sø, du har udset dig inden fiskeriet påbegyndes.

Mange lystfiskere starter med at fange skaller

Det helt klassiske set up er en lille prop og en krog agnet med melklister. Så kan man hurtigt fange skaller (gråskalle) og rudskaller. Sætter man en regnorm eller et majskorn på krogen, øger man markant chancerne for at fange aborre, brasen, karusse, suder og små karper. De fleste af disse arter finder deres føde på bunden, så det er en god ide at justere afstanden mellem prop og krog, så den svarer til afstanden mellem bunden og vandoverfladen.

I søer og moser kan man medefiske efter fredfisk som skalle, brasen, suder, karpe og karusse

I søer og moser finder man også rovfisken gedde, og nogle steder er der sandart. Aborre, gedde og sandart kan fanges med spinnere, jigs, woblere og blink. Husk at have et lille stålforfang mellem hovedlinen og endeagnen så gedden ikke bider linen over.

Der findes mange forskellige typer kunstagn, der er gode til geddefiskeri

Havfiskeri

Fra havne over hele landet sejler der dagligt lystfiskekuttere til havs med lystfiskere. Der tilbydes alt fra ture af et par timers varighed, til dagture og til ture der varer mellem to og fem dage. I sommertiden vil de helt korte ture typisk være målrettet fiskeri efter makrel. Et makrelforfang med tre til fem ”makrelfjer” og en let kasteprik er alt, hvad man har behov for ud over fiskestang og hjul. På de fleste både kan man leje alt fiskeudstyr, hvis man ikke selv er i besiddelse af dette.

Makrelforfang og kastepirk, er det mest effektive til makrelfiskeri fra båd

Tager man på havfiskeri på en heldagstur, vil der som udgangspunkt blive fisket efter torsk. Her vil man ofte skulle benytte kraftigere grej, fordi man fisker på større dybder med tungere pirke. På torsketure kan man også fange sej, lubbe og makrel. Fisker man med naturlig agn i stedet for pirke, er der gode chancer for at fange lange og måske en havkat.

Torsken er havfiskernes nationalfisk

I juli og august måned er det blevet populært at tage på kulmulefiskeri på Vesterhavet. Fra havnene i Thyborøn og Hanstholm, samt fra stranden i Nr. Vorupør, sejles der ture, der er målrettet denne spændende torskefisk.

Her kan du læse en artikel om kulmulefiskeri

I Nr. Vorupør kan man komme på havfiskeri med de to kuttere ”M/S Maagen” og ”T248 Skagerak”. Det helt specielle ved disse fisketure er, at man stiger ombord på kutterne, mens de ligger på stranden. Via et wirespil bliver bådene trukket ud i vandet. Når fiskedagen er omme, bliver man trukket på land igen. Denne metode vil mange kende fra TV2 programmet ”Gutterne på kutterne”, og i Nr. Vorupør kan man selv opleve dette.

Du kan selv blive en af “Gutterne fra lystfiskerkutterne” på en af bådene der sejler fra Nr. Vorupør

Å fiskeri

Å fiskeri kan dyrkes på mange forskellige måder, og der kan fiskes efter et væld af forskellige arter i de danske åer.

Flue-, spinne- og medefiskeri, ja der findes en type å fiskeri for alle temperamenter. Går ferien til Jylland, så er der mulighed for at få lagt lidt fiskeri efter laks ind i programmet. Der er mange åer, der har opgang af laks, og hen over sommeren kommer det store opgangsstræk. Gudenåen er den eneste østvendte å med lakseopgang, og her er der mulighed for at købe dagkort til mange fiskezoner.

Der er mange der drømmer om en dansk blanklaks som denne (Foto: Erik Tveskov)

De vestvendte åer giver mange muligheder for laksefiskeri. Blandt de mest kendte er Ribe Vesterå, Varde Å, Skjern Å og Storå, men der er også opgang af laks i flere mindre åer. De mest populære fiskemetoder til de danske laks er fluefiskeri med tohånds laksefluestænger, spinnefiskeri med store Mepps- og Kondom spinnere eller en stor klase regnorm.

Laksefiskeri i åerne kræver foruden statens fisketegn også dagkort til det pågældende åstræk, og nogle steder også et laksetegn. Desuden findes der laksekvoter i de fleste af åerne. Dette betyder, at der i de enkelte åer er fastsat grænser for hvor mange laks over og under 75 centimer, der må hjemtages hvert år. Det er vigtigt, at man er helt opdateret på den aktuelle status på den opfiskede laksekvote inden man begynder sit fiskeri.

Der er noget magisk over natfiskeriet efter havørred i åerne (Foto: Erik Tveskov)

Havørreder kan også fanges i åerne om sommeren, og særligt natfiskeriet efter disse er populært. Igen er det nogle af de jyske åer, der er mest kendte for dette fiskeri. Karup Å, Vejle Å, Kolding Å, Kongeå, Uggerby Å, Simested Å – listen over gode havørredåer er lang!

Ligesom ved laksefiskeriet i åerne er det fluefiskeri, spinnefiskeri med store spinnere eller en klase orm fisket under en prop eller på et spinfluerig, der er de mest benyttede metoder. Natfiskeriet efter havørreder er ikke en familievenlig fiskedisciplin, men er noget man kan ”snige” sig ud på, når resten af familien er gået i seng.

De danske åer byder på smuk natur og godt fiskeri efter mange arter

I de mange mindre åer kan man fiske efter bækørred, regnbueørred, strømvandsgedde, skalle og aborre. I flere Øst-, Vest- og Sønderjyske åer kan man ligeledes fiske efter stalling. Særligt tørfluefiskeriet efter stalling er en herlig sport.

Karpe- og størfiskeri

Meget karpe og størfiskeri har tendens til at ligne ”feriefiskeri”, da det ofte foregår over flere dage, hvor man camperer og sover i telt eller bivy. Maden tilberedes på sprit- eller gasblus, og man lever outdoor livet til fulde.

Karpe fanget under en familieferie

Hvad enten man er hardcore specimenfisker eller er ny ud i denne fiskemetode, så kan man sagtens tage familien med i nogle dage, da det er en afslappende fiskeform, og man får kombinationen af fiskeri og camping.

Der er mange betalingsvande i Danmark, der tilbyder fiskeri efter stør, og man behøver ikke at tilbringe flere dage ved en sø eller medbringe en trailer fyldt med fiskegrej. Er man på ferie, kan der sagtens fiskes stør i nogle timer på samme måde, som man ville fiske efter ørreder i en put & take sø. De fleste størsøer findes i fiskeparker, der også tilbyder ørredfiskeri. Så mange steder er der legepladser og andre faciliteter, der gør en fiskeudflugt mere familievenlig.

Her kan du læse mere om stør- og karpefiskeri

Nye lystfiskere

Når ens hverdag ændres og posen bliver rystet godt og grundigt, så sker det, at man får nye vaner og interesser. I medierne har det været fremme, at der i forårsmånederne i 2020 har været en stor stigning i antallet af folk, der har indløst det obligatoriske fisketegn i Danmark set i forhold til samme periode sidste år. Dette bakkes også op af mange fiskegrejsbutikker, der melder om en stor stigning i salg af fiskegrej i perioden.

Fjæsingen er en vigtig fisk at lære at kende, så man ikke stikker sig på dens giftige pigge

Når man elsker lystfiskeri som hobby, så er det en lille positiv ting, i alt det kedelige der er sket, at vi ser en del ”nyfiskere”. Det er aldrig for sent at komme i gang med at fiske, og det er dejligt, at der er kommet flere nye lystfiskere i år. Der er mulighed for, at mange flere begynder at fiske hen over sommeren, så husk at tage pænt imod de ”nye” ude ved fiskevandet og giv dem nogle gode fif med på vejen. Hvis en ”nybegynder” laver nogle ”fejl”, så fortæl dem det på en pæn og konstruktiv måde, så de kan ændre adfærd.

Fisketegn

I Danmark skal alle lystfiskere over 18 år erhverve sig et fisketegn. Folk der har opnået ret til folkepension, skal dog ikke indløse fisketegn. Fisker man kun i put & take søer, er statens fisketegn heller ikke nødvendigt. Fisketegnet kan købes for en dag (40 kr.), en uge (130 kr.) eller for et år (185 kr.).

Husk at købe fisketegn inden fiskeriet påbegyndes!

Fisketegnet kan købes via denne hjemmeside

På denne hjemmeside kan man også læse om mindstemål og fredningstider for de forskellige fiskearter. Man har pligt til at kende disse regler, når man kaster sig over fiskeriet. Det er utopi at tro at alle kan huske alle mindstemål udenad, men man kan sørge for at ajourføre sig på de arter man vil fiske efter, eller slå det op på mobiltelefonen når man har brug for det.

Der er også mange fiskegrejsbutikker og turistbureauer, der sælger fisketegnet.

Lystfiskeri på Facebook

På Facebook findes der mange lystfiskergrupper, og her er det bare med at søge på det, der har din interesse. Der er grupper for fiskeri i bestemte dele af landet, grupper der omhandler lystfiskeri generelt, samt grupper der er specifikke for forskellige typer af fiskeri. I disse grupper kan man finde en masse nyttig information eller stille specifikke spørgsmål.

Husk på at chancen for at få et brugbart svar er meget højere, hvis du bruger lidt tid på at forklare hvorfor du spørger (Eks.: er ny ud i fiskeriet, skal på ferie for første gang i et bestemt område, o.s.v.) og er lidt specifik i forhold til, hvad du gerne vil fiske efter, og hvis der er specielle hensyn (Eks.: Stedet skal være børnevenligt, vil gerne fiske efter fladfisk eller ”jeg har ikke waders” o.s.v.). Hvis man bare skriver ”Hvor kan jeg fange fisk i Nordjylland”, så får man nok svaret: ” I vandet”.

Tænk dig godt om inden du stiller spørgsmål, eller svarer på spørgsmål, på nettet

Langs vores kyster er der som udgangspunkt frit fiskeri, når man er i besiddelse af et fisketegn. Dog skal man respektere skilte med private badebroer, fredningsbælter ved å-udløb o.s.v. Desuden er der i mange havne områder lukket for fiskeri på grund af terrorsikring (ISPS områder).

I ferskvand skal man være opmærksom på, at man mange steder skal købe et fiskekort til det bestemte fiskevand ud over statens fisketegn. Dette gælder for de fleste åer og for mange søer. Ved put & take søerne skal der altid betales, og her betales der for det antal timer man ønsker at fiske. Sørg altid for at have den nødvendige tilladelse før du starter fiskeriet!

Husk lige at…

Holde afstand til andre og respekter andre mennesker på fiskepladsen (og alle andre steder!).

Ryd op efter dig selv ude i naturen.

Fisk er levende væsener og skal behandles ordentligt. Skal man have fisken med hjem og spise, så sørg for at aflive den hurtigt efter fangsten. Vil man genudsætte fisken, så håndter den nænsomt og sæt den hurtigt tilbage i vandet. En køletaske med et par køleelementer er alfa og omega, hvis du vil have din fangst med hjem til middagsbordet, for fisk fordærver hurtigt i sommervarmen.

Lad børnene undersøge de fisk de fanger. Kommer man tæt på en hornfisk, kan man se at den faktisk har en masse små tænder i næbet

På Specineers.dk findes der et stort artikelarkiv med artikler om lystfiskeri i alle afskygninger, og der kommer hele tiden nye artikler til. På nedenstående link kan du følge/synes godt om Specineers.dk på Facebook. Så kan du hele tiden holde dig opdateret på nye artikler der udgives på hjemmesiden.

https://www.facebook.com/specineers.dk/