Betinas artjagt

Der er mange måder at dyrke lystfiskeri på, og det er forskelligt fra person til person hvad der er drivkraften i deres fiskeri. Det er også meget individuelt, hvor meget tid man bruger på sin hobby, og hvordan man er kommet i gang med lystfiskeriet. En overvejende del af alle lystfiskere er nok blevet introduceret til fiskeriet som børn, men der er også folk, der hopper på vognen senere i livet.

Betina Louise Lorentsen fra Næstved er en af dem, der er blevet lystfisker i sit voksne liv, og som med stor ihærdighed har kastet sig over disciplinen artsfiskeri. Gennem årene har hun fra tid til anden været på hygge fisketure med hendes forlovede Mathias og deres søn Phillip.

Det var geddefiskeriet der for alvor satte gang i Betinas lystfiskerkarriere

I marts 2020 begyndte Betinas karriere som lystfisker for alvor. Efter en svær periode i sit liv fik hun øjnene op for fiskeriet og den indre ro, det gav. Det blev en slags selvterapi, og de første geddeture sammen med Mathias og Phillip gav blod på tanden, for hun fik nogle flotte fisk på land.

Specineers har taget en snak med Betina og Mathias, og her fortæller de historien om, hvordan Betina startede med at fiske for halvandet år siden, og nu har præsteret at fange 81 fiskearter på syv måneder.

Lystfiskeriet giver både udfordringer og en indre ro

Jeg har fisket siden jeg var knægt, indleder Mathias, og de senere år har et af mine fiskefokusområder været fiskeriet efter knuder i Suså. Da Betina for alvor begyndte at tage med ud og fiske, var det tydeligt, at hun hurtigt fik taget på det, og hun har en eller anden usædvanlig form for held med fiskeri, fortæller han.

Hun fangede mange flotte fisk i vores lokale vande, som hurtigt gjorde indtryk i lokalområdet. I 2020 vandt Betina en konkurrence i fiskeforeningen. Det var en pointkonkurrence, hvor det galt om at fange de største eksemplarer af tredive forskellige arter, forklarer Mathias.

En flot rimte!

Det gik for alvor stærkt, da jeg fik øjnene op for artsfiskeriet og begyndte at følge gruppen “Danske artsfiskere” på Facebook, mindes Betina. Jeg blev fascineret af de mangeartede fangster, der blev lagt op i gruppen. Alle fangsterne var fra danske farvande, og der var mange fiskearter, jeg ikke kendte, men som kunne være spændende at prøve at fange, fortsætter hun.

Artsjagten begynder

Der startede en ny fiskeforening her i Næstved i slutningen af 2020 og i regi af denne, startede der en artsjagt i februar 2021. Jeg meldte mig ind i foreningen i marts måned, og det var en perfekt mulighed for at gå i gang med det mere målrettede artsfiskeri, fortæller Betina entusiastisk.

Betina har taget på små såvel som på store fisk!

I starten var fiskeriet koncentreret omkring Susåen og lokale søer, men senere begyndte vi at tage på langture. Det var ture til Stigsnæs og Korsør, og der var virkeligt langt at køre, skraldgriner de i kor. I forvejen fiskede vi jo kun i nærområdet omkring Næstved.

Så begyndte vi at køre til Nordsjælland, da jeg så fangster herfra fra nogle af de andre deltagere i artsjagten, fortæller Betina. Hen på sensommeren var Betina noteret for fangsten af 56 arter på Sjælland, og heraf var de 26 fanget i Susåen, supplerer Mathias. Her skal det lige nævnes, at i denne artsjagt tæller fisk fra put & take også med, så et par af arterne er fanget i betalingsvande.

Phillip og Betina poserer med en stor stør

De erfarne artsfiskere har været utrolig flinke til at række hånden ud og hjælpe mig godt i gang, fortæller Betina taknemmeligt. De har indviet mig i en stor del af deres erfaringer og viden, som er gjort via et stort forarbejde. Det er fantastisk at blive indlemmet i et aktivt og dedikeret artsfiskemiljø, siger hun begejstret.

Det startede med fangsterne af de helt almindelige arter som gedde, aborre og rimte og sidenhen blev det til mere specielle fisk som pigsmerling og hvidfinnet ferskvandsulk (i skrivende stund er Betina indehaver af Danmarksrekorden for begge disse arter på rekordlisten for mikroarter). Betina er formentlig den første til at fange en stor næbsnog på line og krog i Danmark og den første til at registrere fangsten af en hvidfinnet ferskvandsulk.

Betina var den første til at registrere en stor næbsnog fanget på line og krog i Danmark

Betina er meget målrettet, så da mulighederne for nye arter begyndte at tynde ud på Sjælland, blev fokus rettet mod Jylland, følger Mathias op. Der er en del fiskearter, der findes i Jylland, som vi ikke har på Sjælland, og så måtte vi jo på en længere tur hjemmefra, griner Betina.

Læs artiklen: Knudefiskeri – vinternattens udfordring

Med uvurderlig hjælp fra vores artsfiskervenner blev en firedages rundtur i Jylland planlagt i slutningen af september. Turen skulle målrettes de arter, som ikke findes på Sjælland. Vi fik bilen fyldt op med forskelligt fiskegrej, waders, et lille telt og campingkogegrej.

Betina elsker variationen ved artsfiskeri. Her er det en flot spejlkarpe der har ladet sig overliste

Hjemmefra havde vi planlagt en rute, så vi ikke skulle køre på kryds og tværs af Jylland flere gange, beretter Mathias. Det var både for at spare tid og for at spare benzin. Undervejs blev vi nødt til at improvisere flere gange på grund af vejret. I det ene øjeblik blæste det måske for meget til at fiske på en plads, hvor der skulle fiskes forskellige arter. Vi kunne se, at der ville blive fine forhold en dag senere, så derfor tog vi et sted hen, hvor forholdene var gode på dagen og fiskede efter noget andet. Så det blev lidt hektisk til tider med meget lidt søvn til følge, fortæller Betina.

Roadtrip til Jylland

Inde på naturstyrelsens hjemmeside findes en sektion der hedder ”Primitiv overnatning”, og her fandt vi hele tiden de pladser, der lå tættest på, hvor vi skulle fiske, forklarer Mathias. Det blev simpelthen et ”low budget fishing roadtrip”, griner han.
Første stop på turen var ved en lille jysk å, hvor målet var at fange en smerling. Med brug af vores erfaring fra fiskeriet efter pigsmerling og hvidfinnet ferskvandsulk i Susåen, gik det hurtigt med at lokalisere nogle smerlinger og få arten krydset af på listen.

Smerlingen blev første fisk på artsturen til Jylland

Turen gik videre mod den østjyske kyst, hvor vi fiskede igennem det meste af natten. Af en venlig sjæl havde jeg lånt et tungevindue, og det var super fedt at gå og spotte fisk med, beretter Betina. Nattens fiskeri gav hurtigt en fin panserulk og siden hen to tangspræl.

Panserulken er en sjov lille fætter

Tangsprællene var virkelig aggressive, husker Betina. Den ene løftede sig fra bunden og gik direkte op og bed i splithaglene, inden den nappede agnen på krogen. Vi har haft ni målrettede ture på vores hjemmebane efter denne art, men uden held. Der er mange ålekvabber i Karrebæksmindeområdet, så vi forventede, at der også var tangspræl. Et enkelt eksemplar er alt, hvad vi har set, og den svømmede hurtigt forbi, uden at jeg fik chancen for at fiske til den, fortæller hun.

Tre nye arter på første nat blev fulgt op af flere arter fra forskellige søer og åer. Lille hundefisk, strømskalle og en lille laks blev de næste nye arter.

Tangsprællen huggede aggressivt

Finnestribet ferskvandsulk er en art, der kun findes i Skjern Å systemet herhjemme. Vi besøgte flere spots, men det var meget svære forhold. Vandet var meget uklart og så dybt, at man ikke kunne se bunden. Efter at have gået et langt stræk igennem, lykkedes det os at finde et lavt område inde ved brinken. Her spottede vi en ferskvandsulk, der stod op ad et par knytnæve store sten. Agnen blev placeret foran fiskens hoved, og den huggede med det samme, fortæller Betina.

Den finnestribede ferskvandsulk var en af de arter der skulle kæmpes hårdt for på turen

I en havn på Vestkysten blev skægtorsk og hvilling føjet til listen. Her forsøgte Betina også uden held efter smelt. Mens Betina fiskede målrettet efter de arter, hun manglede, fangede Mathias nogle sild, som blev medtaget til agn.

Næste dag gik turen ud til høfterne på Vestkysten. Et af de prioriterede mål med turen var at fange en havbars. Betina fiskede med forskellige kunstagn, men da hun trængte til en pause, foreslog Mathias hende at prøve en af de medbragte sild. Det var et godt forslag, griner Betina, for jeg fangede en rigtig flot havbars på en død sild fisket under et bobleflåd.

Havbarsen huggede på en død sild fisket under et bobleflåd

Turen gik også til Østsiden af Jylland, hvor det både blev til havnefiskeri og fiskeri fra stranden. I en havn kom der en stor stime tobiser ind over et lavvandet område. Et tobisforfang blev monteret, og Betina fangede to kysttobiser. Det var endnu en ny art til listen og samtidig god agn, fortæller Betina.

Den sjove torskefisk sortvels skulle også have et forsøg. Jeg fiskede med bundforfang agnet med skalrejer, og der var konstant hug af krabber, husker Betina. Krogene blev renset på rekordtid, så der skulle tænkes i andre baner.

Betina skiftede over til at fiske med et selvlysende jighoved (som vi bruger til knudefiskeri), og i stedet for en jighale, satte hun en stor skalreje på. Jiggen blev firet ned til bunden, hvor den blev fisket med små jiggende bevægelser. Inden for tredive sekunder huggede sortvelsen, og så blev der hurtigt pakket sammen og kørt videre til en strand, fortæller Mathias.

Betina med en knude fanget i den hjemlige Suså

På den nye plads kom tungevinduet atter i aktion. Her kunne der føjes yderligere et par arter til listen. Først var det en pighvar, der blev spottet gennem tungevinduet. En levende reje blev serveret foran hovedet på fisken, og det kunne den ikke modstå. Derefter blev det til en lille slethvar. Den blev fanget på en str. 22 krog agnet med et lille stykke reje. Vi så flere hvarrer, men desværre ikke nogen tunger, som jeg ellers også gerne ville fange, fortæller Betina med et lille suk.

Turen gav 26 forskellige arter til Betina, hvoraf de 15 var helt nye arter på hendes arts CV. Der var flere arter, der blev fisket efter, som ikke ville lege med, men også bonusfangster, som vi ikke havde forventet, summerer de op.

Endnu en tur planlægges

Vi havde en super fed tur, men der var mange andre fiskearter, jeg gerne ville fange, fortæller Betina begejstret. Så vi måtte afsted igen! Vel vidende at det ikke ville blive lige så nemt at fange mange nye arter på næste tur, planlagde vi at tage af sted i en uge i første halvdel af oktober.

Denne gang havde vi vores søn Phillip med, fortæller Mathias. Vi besøgte ikke så mange forskellige spots denne gang, men valgte at bruge god tid på hvert spot og hver art, supplerer Betina. Så det blev til mere søvn, og der var mulighed for at Phillip også kunne hygge sig. Han kunne se lidt film på telefonen og guffe kanelgifler, inden der skulle soves. Vi spillede kort og hyggede os, så det var familiehygge samtidigt med, at det var artsjagt.

Betinas stribefisk er formentligt kun det andet eksemplar der er fanget på krog herhjemme

Phillip hyggede sig med at gå rundt i sine waders og kigge på fisk og andre dyr i vandet, men også at fange småsej og torsk sammen med Mahias, mens mor jagtede specifikke arter. Man bliver lidt jaloux, når man kommer til Jylland og fisker, siger Betina. Vi er fra Næstved, og i Karrebæksminde området, hvor vi typisk fisker, er der ikke så meget liv i vandet, som vi har oplevet på de jyske kyster. Bare når man vader rundt ved strandene i Lillebælt, så sker der så meget mere under overfladen, end vi er vant til. Der er så mange forskellige typer tangplanter, krebselignende dyr, snegle og søstjerner. Søstjerner ser vi aldrig i nærområdet, fortæller Betina.

På anden turen blev der fisket mest i saltvand. Men det blev også til lidt fiskeri i ferskvand, hvor det lykkedes at fange helt, bitterling og båndgrundling. Sidstnævnte havde de forsøgt sig efter uden held på den første tur.

En stor ulk fanget tidligere på året

I saltvand blev der prøvet med tungevinduet forskellige steder. Nogle spots havde vi fået anbefalet, og andre spots var nogen vi fandt og bare forsøgte os på, fortæller Mathias. Denne gang så jeg en lille tunge, men den ville ikke noget, beretter Betina. Det blev du lidt sur over, for du er en dårlig taber, griner Mathias henvendt til Betina. Du er også stædig og giver ikke op, og det er jo en af grundene til, at du fanger så mange forskellige fiskearter, fortsætter han.

Stribefisk, smelt og lubbe lykkedes det også at fange på turen. En af de sjovere episoder var, da vi var ankommet til en mole, og Betina sænker en krog agnet med en skalreje ned mellem stenene. Der er bid med det samme, og op kommer der en hårhvarre. BUM! Så var den klaret, griner Mathias.

Den “søde” hårhvarre tog det ikke mange sekunder for Betina at fange

Betina var super glad for ikke at skulle kravle rundt på stenene om natten, for som hun siger, så er hende og store sten ikke gode venner. Jeg har noget med min balance og er simpelthen så bange for at falde, så det var helt fantastisk at slippe for at skulle lave en natlig parkour, smiler Betina. Alle andre fangster af hårhvarre, vi har hørt om, er gjort om natten og med levende rejer som agn. Så det her var lidt af en fangst.

Sidste spot på turen var helliget et sats efter femtrådet havkvabbe, som skulle fiskes, når det blev mørkt. Vi ankom til pladsen sidst på eftermiddagen, og det var bare koldt, fortæller de. Nogle stænger rigges til og Betina går i gang med fiskeriet i håbet om måske at fange en brisling eller hestemakrel.

Følg Specineers på Facebook
www.facebook.com/specineers.dk

En anden artsfisker joiner os, og vi får en god sludder om artsfiskeri, mens vi fisker sammen. Det er tre grader varmt, og det er meget blæsende. Vandet er kakaofarvet og skvulper rundt med en masse skidt i overfladen. Der kommer hvillinger, smelt og skægtorsk på land. Jeg går en tur for at få varmen, fortæller Mathias, og da jeg kommer tilbage, kommer Betina mig jublende i møde. Det er lykkedes hende at fange en femtrådet havkvabbe. Vi var lige ved at give op, og så lykkedes det på falderebet!

Den anden jyllandstur gav otte nye arter til Betina. Efter hjemkomsten er fiskeriet fortsat på Sjælland, og i skrivende stund har Betina fanget 81 forskellige fiskearter i Danmark i år. Det er noget af en imponerende præstation, og så er fiskeåret jo langtfra slut endnu…

https://www.youtube.com/channel/UCX-G90kXzHW1QM8lGLW8grQ